Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Bert Meelberg Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.