Veelgestelde vragen over uitkeringen en vergoedingen in Nederland

door | april 19, 2020

Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen over de Nederlandse uitkeringen en toeslagen.

Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst. Wil je de BelastingTelefoon bellen vanuit het buitenland? Klik dan hier.

Fiscale partners en toeslagen

Uw financiële situatie is het belangrijkste criterium voor het al dan niet in aanmerking komen voor een overheidsuitkering. Als u alleenstaand bent en niemand anders op uw adres geregistreerd staat, is het eenvoudig. Alleen uw eigen inkomen (en soms ook uw spaargeld en beleggingen) komen in aanmerking.

Als u een toeslagpartner heeft, of een fiscale partner, moet u ook rekening houden met hun inkomen.

Definitie van een fiscale partner

Een fiscale partner kan uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner zijn. Ook als u niet getrouwd bent of een geregistreerde relatie heeft, kunt u een fiscale partner hebben als er iemand op uw adres staat ingeschreven. Deze derde categorie omvat de volgende situaties:

  • Een persoon met wie u een formele samenlevingsovereenkomst heeft (samenlevingscontract).
  • Een persoon met wie u een kind heeft.
  • U bent samen eigenaar van een huis waar u beiden in woont.

Als de persoon die op uw adres woont, van u onderhuurt, is die persoon niet uw fiscale partner. Als u iemand uw adres alleen als postadres laat gebruiken, wordt die persoon niet als uw fiscale partner beschouwd.

Heb ik recht op een uitkering? Hoeveel kan ik ontvangen?

Om te weten te komen of u recht heeft op een uitkering, en om te weten te komen hoeveel u mogelijk kunt ontvangen, is het noodzakelijk om een individuele berekening te maken, omdat er te veel bepalende factoren zijn om alle betalingsniveaus op te sommen. Op deze pagina van de Belastingdienst kunt u uw gegevens invullen om een indicatie te krijgen van hoeveel u zult ontvangen.

Wanneer en hoe u de Nederlandse uitkeringen en toeslagen aanvraagt

Aanvragen voor toeslagen en vergoedingen moeten in het Nederlands worden ingediend op de Mijn Toeslagen-webpagina met behulp van uw DigiD. U kunt het huurtoeslag-, zorgtoeslag- en kindgebonden budget voor een bepaald jaar aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Wilt u dus met terugwerkende kracht 2019 uitkeringen aanvragen, dan heeft u tot 1 september 2020 de tijd. Voor de zorgtoeslag moet u een aanvraag indienen binnen drie maanden nadat uw kind is begonnen met de kinderopvangtoeslag.

Als u een verlenging aanvraagt om uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting te doen, dan krijgt u dezelfde verlenging bij het aanvragen van een uitkering – wat u meestal een paar maanden extra oplevert.

Lees ook: 3 redenen waarom diamantschilderen geweldig is voor je gezondheid